Kursus timeplanTelit
TELEMikrobølgekæde planlægning


1. dag

Introduktion

Grundlæggende om Radiobølger

Frekvenser og genbrug
Fresnel zoner
Forhindringer


Basisviden.

Tab
Atmosfæriske forhold
vinkeldrejning

Linkbudgetter.

Antenner og kabelsystemer

Antenner

Kabling
Jording
Lyn

Øvelse.

Beregning på nogle eksempler

Opsummering

Kursusevaluering