Kursus Timeplan
ITDatabasedesign og SQL1. dag

Introduktion

Hvorfor databaser

Grundlæggende Om databaser.

Historien bag databaser.

Databaser i fremtiden - XML

2.dag

Repetition

3. dag

Repetition

Basisviden om relationsdatabaser.

Hvorfor databasedesign

Tabeller og entiteter

Fakta og attributter

Normal formerne – redundans

Relationer
Design globally use locally

Introduktion til SQL

Database oprettelse

Tabel oprettelse

Datatyper

Indeks

Performance

SQL DDL

Temporære tabeller

Ændringer af tabeller

Sekundære indeks

Kriterier for indeks

Constraints

Views

Andet DDL

Database systemer og værktøjer

Kommercielle databaser

Open Source databaser

Hvad er bedst?

MySql med Apache og PHP (Foxserv)

Tabeller

Indsæt i tabel

Udvælg fra tabel
Indsæt fra andre systemer

SQL DML

Simpel Select

Where

Joins

Mængde operatorer mellem tabeller

Delete

Simpel Update

Analyse af et system

Analyse metoder

Processer og datastrukturer

Brugergrænsflade contra tabeldesign

ER-diagrammer

Øvelser

Opret databaser

Opret tabeller

Indsæt værdier Values

Postnummer tabel

Videreudbygning af problemstilling med entiteter og tabeller

Øvelser

Videreudbygning af problemstilling.

Indlæsning til faste tabeller

Update

Simpel join

Øvelser

Beskriv en relevant problemstilling

ER-diagram4. dag

Repetition

5. dag

Repetition

6. dag

Repetition

Select – operatorer og funktioner

Funktioner numeriske data

Streng funktioner

Dato tids funktioner

Group by, having og order by


Select – avanceret

Join af multiple tabeller

Afledte tabeller og views

Performance problemer og værktøjer

Derived or inherited tables

Sub select

Stored Procedures

Datavarehuse

Dimensionshåndtering i databaser.

Basistabeller og opslagstabeller

Dataudtræk og datavask. OT tabeller

Best practise for datavarehuse.

Kvalitetssikring i database og datavarehus

Joins og kartesiske produkter

Joins med and

Left og right join

Null values i joins – coalesce
Case – simpel og udsøge

Øvelser

Videreudbygning af problemstilling.

Multiple join

Sub select

Øvelser

Redesign af database til datavarehus

Design af dimensionshierarkier


Øvelser

Videreudbygning af problemstilling.

Left join

Kartesiske produkter – brugbare

og ubrugelige.

Brug af caseAfslutning

Kursusevaluering