Kursus Timeplan
TELEGSM og UMTS oversigt
for administrative medarbejdere


1. dag

Introduktion

Grundlæggende GSM/UMTS.

Historien bag mobil radio.
Roaming – Det nordiske bidrag

2.dag

Repetition

Basisviden.

Radiobølger

Frekvenser og genbrug

Begrebet cellulære systemer
TDMA

Handover,

Problemstillingen

Hvad oplever mobilen

Hvordan foregår det i nettet. GSM case
Hvordan foregår det i nettet. UMTS case

Standardisering.

Holdningerne i Europa og i USA

Den kommercielle success af standardisering

Standardiseringsorganer og industristandardisering

Radiodækning og linkbudgetter

Radiodækning
GSM link budget

UMTS link budget – Celler der ånder

Mobilmarkedet

Hvad driver markedet

SMS – eller den grimme ælling

EMS/MMS

Location based services GPS

B2B og B2C – hvad efterspørges?

Prisforhold

WAP/iMode/XHTML

UMTS

Andre: DECT, Bluetooth og WLAN

Det er svært at spå - HAPS

Radio overalt

Antenner og kabelsystemer
Antenner

Kabling

Jording

Lyn
Mikrobølgekæder

Netværkets opbygning.

Netværks komponenter

Core network MSC, HLR, SGSN, pakkehandler

Radio netværk BSC, BTS, Node B, RNC
Billing og grænser mod administrative systemer

Tele økonomi

Investeringer
Drift

Mobiltelefon og GSM modem

Intern struktur – Multimode og multisystem

SIM kortet


Opsummering

Kursusevaluering

Opkald og koblingen til nettet

Tænd for mobilen

Sluk for mobilen

Opkald fra en mobiltelefon

Opkald til en mobiltelefon

GPRS/UMTS Allways on
SMS

Øvelser

Planlægning af et byområde

Fakturering af et opkald (indenlandsk, udenlandsk mm)

Øvelse

Radiodækning