Kursus timeplanTelit
TELEGSM og UMTS oversigt
for teknikere


1. dag

Introduktion

Grundlæggende GSM/UMTS.

Historien bag mobil radio.
Roaming – Det nordiske bidrag

2.dag

Repetition

3. dag

Repetition

Basisviden.

Radiobølger

Frekvenser og genbrug

Begrebet cellulære systemer
TDMA

Netværkets opbygning.

Netværks komponenter

Core network MSC, HLR, SGSN, pakkehandler

Radio netværk BSC, BTS, Node B, RNC

Billing og grænser mod administrative systemer

Radioforhold

Problemerne ved at bruge radio

Radiodækning

Netværkskapacitet


Standardisering.

Holdningerne i Europa og i USA

Den kommercielle success af standardisering

Standardiseringsorganer og industristandardisering

Mobiltelefon og GSM modem

Intern struktur – Multimode og multisystem

SIM kortet

Modem grænseflader

Basisstationplanlægning

Processen

Væsentlige parametre


Mobilmarkedet

Hvad driver markedet

SMS – eller den grimme ælling

EMS/MMS

Location based services GPS

B2B og B2C – hvad efterspørges?

Prisforhold

WAP/iMode/XHTML

UMTS

Andre: DECT, Bluetooth og WLAN

Det er svært at spå - HAPS

Radio overalt

Protokoller

Hvad er en protokol

Eksempel

GSM og UMTS protokolmaskinerne

Linkbudgetter.

GSM link budget

UMTS link budget – Celler der ånder

Brug af GSM basisstationer til UMTS

Kapacitets problemer


Øvelse

Radiodækning

Opkald og koblingen til nettet

Tænd for mobilen

Sluk for mobilen

Opkald fra en mobiltelefon

Opkald til en mobiltelefon

GPRS/UMTS Allways on

SMS

Antenner og kabelsystemer

Antenner

Kabling

Jording

Lyn

Mikrobølgekæder


Handover,

Problemstillingen

Hvad oplever mobilen

Hvordan foregår det i nettet. GSM case

Hvordan foregår det i nettet. UMTS case

OSS (netværksovervågning)

Model for OSS

Hvad overvågesFDD og TDD i UMTS

Problemstillingen. Hvornår bruges hvad

Tele økonomi

Investeringer

Drift


Mobil data.

GSM data

HCSD

GPRS

UMTS data

Opsummering

Kursusevaluering


Øvelser

Design en simpel protokol

Fakturering af et opkald (indenlandsk, udenlandsk mm)

Øvelse

Planlægning af et byområde