Telit
TELEGSM og UMTS oversigt
for Positionsplanlæggere
(Site Acquisition).

Kursusbeskrivelse
Titel:

GSM og UMTS oversigt for Positionsplanlæggere (Site Acquisition).

Mål:

Målet er at give deltagere en forståelse af GSM/UMTS nettets indretning set fra en operatørs synspunkt med særlig henblik på bygning af et net.
Der fokuseres på en praktisk orienteret forståelse af egnetheden af en position til brug i et radiobaseret telenetværk .
Deltagerne vil efter kurset med udbytte kunne deltage i samtaler med radioplanlæggere o. l.

Målgruppe:

Personer der arbejder med site acquisition og lignende.

Deltager baggrund:

Ingen særlige forudsætninger.

Varighed:

kursusdage á 8 timer. Se timeplan

Antal deltagere:

Maksimum 10 personer per hold.

Kursusform:

Der skiftes mellem fælles gennemgang og opgaveløsning i grupper.

Kursusbeskrivelse:

Grundlæggende GSM/UMTS. Radioforhold. Radioplanlægning og linkbudgetter. Positionsplanlægning. Antenner og kabelsystemer.

Øvelser:

Øvelser der illustrerer koncepterne og giver deltagelser en fornemmelse af hvad der skal til for at vælge positioner til et moderne digitalt radiobaseret telenet.

Tilrettelæggelse:

Det er er en god ide at der forud for kurset er en dialog med kunden om det konkrete indhold, således at kursus får den størst mulige relevans for deltagerne.

Kursussprog:

Dansk eller engelsk efter kundens valg.

Nødvendigt udstyr:

PC og projektor(XGA) til afvikling af Powerpoint præsentationer.
Tavle (Whiteboard eller almindelig). Overhead projektor. Adgang til fotokopiering i mindre grad.

Pris:

Se Priser
Kursusmateriale 600 DKK per deltager.
Alle priser er eksklusive moms.

Telit Tele ApS

Troels-Lunds Vej 32, DK-2000 Frederiksberg, Telefon + 45 28 14 55 64