Kursus timeplanTelit
Mobil-ITTrådløs kommunikation

WML/XHTML/SQL/PHP1. dag

Introduktion

Teknisk oversigt over kurset

Grundlæggende om wireless communication.

Client server struktur

Litteratur

Internet referencer

2.dag

Repetition

3. dag

Repetition

Øvelser

Prøv det mobile internet

Programmering af den mobile enhed

XML og WML/XHTML

Grundlæggende WML.

Præsentation af Toolkit

Internet referencer

programmering af den mobile enhed

WML.

Tasks, anchors, events, user inputØvelser

WML programmering 1

Øvelser

WML programmering 2

4. dag


5. dag

Repetition

6. dag

Repetition

Relations databaser

Generelt om databaser og datavarehuse

Database design.

Normalisering

Relationer, Primære og sekundære nøglerRelations databaser og SQL 1

Tabeldesign

Tabeloprettelse

Datatyper

Primær nøgle og dumme nøgler

Simpel indsæt i tabel

Relations databaser og SQL 2

Sletning af rækker og opdatering

Select med betingelser

Aggregerende funktioner.

Group by
Udvælgelse og Fletning af tabeller

Indsæt med fletning

Øvelser

Design af simpel mobil database


Øvelser

Design af tabeller og tabel oprettelse

Øvelser

Udvælgelse fra tabeller

7. dag

Repetition

8. dag

Øvelsesopfølgning

9. dag

Repetition

Øvelser

En større øvelse med design og

implementering af en wireles truck

database til overvågning af lastbilerServer programmering med PHP

Hvad er PHP?

Server programmering

Foxserver 3.0 med Apache, PHP og MySQL.

Introduktion – Hello world

Syntax

Variable

Echo

Udførelse

Programmering med PHP og WML/XHTML

PHP programmer med WML/XHTML
Kontrol stukturer

Include filer

Operatorer og funktionerØvelser

PHP programmering 1. Mikro WEB site

Øvelser

PHP programmering 2. Mikro WAP site

10. dag

Repetition

11. dagProgrammering med PHP/SQL og WML

Adgang til databaser

ODBC

Oplæg til større eksempel

Øvelser

Større eksempel med håndtering af mobil enhed,

ODBC, database og PHP programmering
Baseres helst på virksomhedsrelevant mulighed


Øvelser

Start på større eksempel. Problemformulering.

Øvelsesopfølgning
Afslutning

Kursusevaluering