RADIO OG TELEKOMMUNIKATION                        Erfaring

+ Teknisk, markedsmæssig og økonomisk evaluering af mobilselskaber .

+ Planlægning af 3.generations mobil systemer (W-CDMA)

+ Planlægning, leverandørforhandlinger og målinger. på mobile netværk

+ Rådgivning  for opsætning af mikrobølgekæder.

+ Planlægning af GSM 900/DCS 1800 og TETRA radio systemer 
+ Radiomæssig og teknisk evaluering af positioner for radio basisstationer.
+ Test og evaluering af radio basisstationer i forbindelse med opstart og drift
+ Bred måleteknisk ekspertise indenfor radiokommunikation
+ Undervisning  for erhverslivet og på universitetniveau

DATABASER OG DATAVAREHUS                           Erfaring
+ Design og implementering af højtydenden databaser og data varehuse
+ Datavask og datarensning
+ Databaser: Teradata, Oracle, DB2, SAS, MySql, PostgreSQL, Access
+ SQL og Stored procedures
+ Undervisning til erhverslivet

CRM OG STATISTIK                                               Erfaring
+ Statistiske analyser på kundedata