Telit
TELEMikrobølgekæde planlægning

Kursusbeskrivelse
Titel:

Mikrobølgekæde planlægning

Mål:

Målet er at give deltagere en forståelse af planlægningsiden af en mikrobølgekæde og de praktiske problemer der kan forekomme.
Der fokuseres på en praktisk orienteret forståelse af egnetheden af en position til brug i et radiobaseret telenetværk .
Deltagerne vil efter kurset kunne deltage i planlægning af mikrobølgekæder.

Målgruppe:

Personer der skal planlægge mikrobølgekæder

Deltager baggrund:

Teknikere uden særlige forudsætninger.

Varighed:

1 kursusdag á 8 timer. Se Timeplan

Antal deltagere:

Maximum 10 personer per hold.

Kursusform:

Der skiftes mellem fælles gennemgang og opgaveløsning i grupper.

Kursusbeskrivelse:

Grundlæggende radioforhold. Link budgetter. Positionsplanlægning. Antenner og kabelsystemer.

Øvelser:

Øvelser der illustrerer koncepterne og giver deltagelser en fornemmelse af hvad der skal til for at planlægge en mikrobølgekæde.

Tilrettelæggelse:

Det er er en god ide at der forud for kurset er en dialog med kunden om det konkrete indhold, således at kursus får den størst mulige relevans for deltagerne.

Kursussprog:

Dansk eller engelsk efter kundens valg.

Nødvendigt udstyr:

PC og projektor(XGA) til afvikling af Powerpoint præsentationer.
Tavle (Whiteboard eller almindelig). Overhead projektor. Adgang til fotokopiering i mindre grad.

Pris:

Se Priser
Kursusmateriale 300 DKK per deltager.
Alle priser er eksklusive moms.

Telit Tele ApS

Troels-Lunds Vej 32, DK-2000 Frederiksberg, Telefon + 45 28 14 55 64