KursusTelit
ITDatabasedesign og SQL


Kursusbeskrivelse


Titel:

Databasedesign og SQL

Mål:

Målet er at give deltagere kompetence til at til selv at designe effektive databaser.Deltagerne vil blive introduceret til SQL og lære at skrive simple SQL programmer.

Målgruppe:

Personer der skal arbejde med databaser.

Deltager baggrund:

Deltagerne forventes at have programmeringserfaring.

Varighed:

1-5 kursusdage á 5-6 timer, efter behov. Se timeplan

Antal deltagere:

Maksimum 10 personer per hold.

Kursusform:

En person per computer. Der skiftes mellem fælles gennemgang og individuel opgaveløsning.
1-2 forelæsninger og gennemgang per dag.
Resten er øvelser.

Kursusbeskrivelse:

Der kan plukkes i nedennævnte liste alt efter behov.

Øvelser:

Design og opbygning af databaser. SQL indsættelse af data og forespørgsler

Tilrettelæggelse:

Det er er en god ide at der forud for kurset er en dialog med kunden om det konkrete indhold, således at kursus får den størst mulige relevans for deltagerne.
Hvis intet andet ønskes, anvendes databasen MySQL og web serveren APACHE med PHP.

Kursussprog:

Dansk eller engelsk efter kundens valg.

Nødvendigt udstyr:

PC og projektor(XGA) til afvikling af Powerpoint præsentationer.
Tavle (Whiteboard eller almindelig). Overhead projektor. Adgang til fotokopiering i mindre grad. Server med database og PC'er til deltagerne.

Pris:

Se Priser
Kursusmateriale 1000 DKK per deltager.


Alle priser er eksklusive moms.

Telit IT ApS

Troels-Lunds Vej 32, DK-2000 Frederiksberg, Telefon + 45 28 14 55 64